Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trao giải cuộc thi vẽ tranh Tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh chống các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo

06-03-2019

Thực hiện cuộc thi vẽ tranh Tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh chống các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo- do Đoàn Phường HĐ Đ Phường Đức Ninh Đông tổ chức một cách xuất sắc!


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Lưu Trọng Lư

Địa chỉ: Thôn 5, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_luutronglu@quangbinh.edu.vn

Website: thcsluutronglu.edu.vn