Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chuyên đề 2: “HỌC VUI-VUI HỌC”

06-03-2019

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019, các tổ chuyên môn của trường đã phân công giáo viên viết Chuyên đề 2: "HỌC VUI-VUI HỌC" đưa lên "Trường học kết nối" để các thành viên trong tổ thảo luận đóng góp ý kiến cho chuyên đề. Bên cạnh đó, các tổ cùng chọn và phân công 02 giáo viên chuẩn bị mỗi giáo viên 01 tiết dạy minh họa cho chuyên đề. Nội dung tiết dạy cũng đã được đưa lên "Trường học kết nối" để các thành viên trong tổ thảo luận đóng góp

CUỘC THI OLYMPIA “TÀI NĂNG TIẾNG ANH” NĂM HỌC 2018-2019

06-03-2019

Cuộc thi Olympia “ Tài năng Tiếng Anh” dành cho học sinh TH và THCS. Tổ Anh - Nhạc - Mỹ Thuật của Trường THCS đã tổ chức Cuộc thi Olympia “ Tài năng Tiếng Anh” năm học 2018-2019. Nhằm tăng cường kỹ năng nghe, nói cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường.

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

06-03-2019

Nằm trong chuỗi hoạt động thi đua chủ chốt của tháng 11, hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường được tổ chức vào chiều ngày thứ 5 – 16/11/2017.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Lưu Trọng Lư

Địa chỉ: Thôn 5, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_luutronglu@quangbinh.edu.vn

Website: thcsluutronglu.edu.vn